img_0693_fotor

S’apropa el final. Sense adonar-nos-en ens haurem carregat la motxilla plena de coneixements, de conceptes nous, de noves metodologies, de nous companys, professors, etc. Però com tot, sempre sorgeixen dubtes, perquè evidentment mai ho podrem conèixer tot, ni molt menys tenir-ho per mà. Així, aquests dos últims dies hem repassat alguns conceptes, hem comentat, hem compartit i hem opinat sobre el document nou de la LOMCE que parla d’avaluació. Un article dens, avorrit i poc atractiu.

Tanmateix fa un anàlisi molt general sobre com hem d’avaluar i per tant és realment difícil extreure’n dades concretes però hem d’estar-ne sempre a l’aguait atès que té en compte diversos aspectes que fan referència a l’atenció a la diversitat:

  1. De les adaptacions curriculars significatives. Segons el document, encara que s’hagin adaptat els currículums formatius dels alumnes hauran de superar l’avaluació final per a poder obtenir el títol.
  2. Podrà haver-hi suport humà i materials que ajudin els alumnes que ho necessitin.
  3. Es farà una avaluació contínua de les adaptacions curriculars.
  4. Es farà una avaluació acadèmica i psicopedagògicca (programes PMAR)
  5. Es parla dels PMAR: deixant ben especificat que s’avaluarà l’alumnat tenint en compte les competències clau i els objectius de l’ESO així com els criteris d’avaluació i els estàndards d’aprenentatge avaluables.

És una llàstima que un document d’aquest tipus resulti tan pesat i aporti poca informació. Haurien de ser fàcils per a tots, fins i tot per als alumnes, hauria de ser còmode per a tots tractar amb aquests documents, tenir-ho per mà, en definitiva, fer-ho fàcil. Tanmateix el que volem aconseguir amb això és anar tots pel mateix camí, encara que no hi estem d’acord, però almenys treballar plegats i en harmonia.