img_0561_snapseed

Arribem al final d’aquest màster i també d’aquesta matèria. A principis de curs ens demanàvem què volia dir avaluació, i ara ens ho tornem a demanar. En podria dir moltes coses, atès que podem trobar moltes definicions per a aquest concepte.

1. Què és avaluació? 

L’avaluació és el motor de l’aprenentatge i una condició per a la millora. És un procés de retroalimentació orientat a millorar el procés d’aprenentatge de cadascú. Amb l’avaluació es valora i revisa fins a quin punt s’han aconseguit els objectius establerts per així poder aprendre, ensenyar i millorar.

2. Què és avaluació? (Definició amb els meus companys: Gerard i Xisca)  

És un procés a partir del qual s’avaluen uns coneixements inicials, un procés d’aprenentatge i uns resultats finals amb l’objectiu de saber en quin grau han estat assolits aquests coneixements sobre un tema determinat i, a partir d’aquí, poder formar un judici sobre en quin punt es troba cada estudiant en el seu procés d’aprenentatge.

3. Què he après? 

En aquesta matèria d’avaluació he après que l’avaluació té una funció reguladora en tot el procés d’aprenentatge, i que el concepte d’avaluació tal i com l’entenia fins ara no s’adiu gaire al que fins a dia d’avui he pogut conèixer. Tanmateix és cert que el concepte d’avaluació ha canviat o té l’objectiu de canviar, però la seva pràctica ha evolucionat poc en el temps.

4. Com ho he après? 

Curiosament ho vaig aprendre mitjançant uns vídeos que ens va posar la professora a classe a principi de curs, però sobretot llegint i rellegint entrevistes i articles de la catedràtica Neus Sanmartí. Crec que tot el que es planteja l’experta és molt aprofitable i enriquidor i ens pot servir per a considerar de nou el concepte d’avaluació.

5. Què és el que no he acabat d’aprendre? 

Personalment m’hagués agradat aprofundir una mica més amb el concepte. Treballar articles que tractessin l’avaluació, o aprofundir més amb l’autora Neus Sanmartí.  Evidentment nosaltres a casa teníem l’opció de llegir, i és clar que ho hem fet i encara ho podríem fer més, però a classe probablement he trobat a faltar estudiar més amb profunditat què vol dir avaluar i la diferència amb qualificar així com també avaluar a partir de les competències. La veritat és que d’entrada sembla un concepte fàcil, però quan has de preparar sessions, o una unitat didàctica és quan te n’adones que no saps ni per on començar. També com que el que es demana o es planteja actualment a l’aula es treballar mitjançant estructures cooperatives, dinàmiques, coavaluació i autoavaluació, segurament m’hagues agradat treballar les rúbriques o bé poder veure diferents models i tractar-les entre tots.

6. Què hauria d’haver fet per millorar? 

Segurament per millorar hauria d’haver llegit encara més. És evident que no m’he pogut llegir un llibre sencer de na Neus Sanmartí perquè la veritat no he disposat d’aquest temps, però sí que he buscat, llegit i escoltat molt. Tanmateix moltes entrevistes que he pogut llegir de l’autora Neus Sanmartí m’han ajudat molt, fins i tot he visualitzat entrevistres i encara m’ha servit tres vegades més. Per altra banda, potser hagués pogut plantejar a classe la meva inquietud de conèixer i tocar com són les rúbriques. No obstant, haig de confessar que a principis de curs això no m’ho podia ni plantejar perquè tot i entendre el concepte d’avaluació en sabia molt poques coses, però és clar que ara mateix després d’haver acabat una unitat didàctica m’he quedat amb molts dubtes i em sap greu no haver-los pogut resoldre abans.

 

Advertisement