img_4534Els exàmens de memoritzar no són prou útils

Aquesta notícia l’he volgut compartir perquè efectivament a dia d’avui encara s’està qüestionant si els exàmens tal i com encara estan plantejats són prou útils per a l’aprenentatge dels alumnes. La realitat és que actualment és el sistema d’avaluació més utilitzat, tot i que els mateixos estudiants el consideren poc útil per al desenvolupament de competències. Els estudiants no veuen l’avaluació com una oportunitat per aprendre, sinó que està més vinculada amb la finalitat de posar una nota, però és cert que la informació que aporten no serveix perquè els estudiants puguin millorar, ja que un cop tenen la nota el procés ja s’ha acabat.

Tant de bo quan nosaltres siguem docents l’avaluació sigui realment una eina útil per a millorar, un instrument que permeti establir un diàleg entre el professor i l’estudiant, i  que al llarg del procés sigui conscient del què va aprenent i del què ha de rectificar per a millorar.